Alljägrnevalt veebilehelt on leitavad juhendmaterjalid assessoritele teavitatud asutuste akrediteerimiseks:
http://www.eak.ee/NotifiedBodyDocuments/

Lehele ligipääs on piiratud salasõna ja kasutajanimega.