Austatud EAK kliendid!

Teavitame teid uuel aastal jõustuvast muudatusest EAK teenuste hinnakirjas. Nimelt muutuvad majandus- ja taristuministri 09.07.2020 määruse nr 43 kohaselt 1. jaanuarist 2021 EAK poolt võetava aastatasu määrad. Peaassessori hindamistasu ei muutu ja jääb praegusele tasemele. Uute aastasumääradega saab tutvuda siin.
Soovitame muudatusega arvestada järgmise aasta eelarve koostamisel.