EAK hindamisprotseduuri juhendisse J2, EAK akrediteerimissümboli kasutamise korda J9, akrediteerimispersonali ohje protseduuri J10, paindliku akrediteerimisulatuse hindamise juhendisse J19 ja isikusertifitseerimise hindamise juhisesse VJ1 viidi hiljuti (okt-nov) sisse rida täiendusi ja täpsustusi. Vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"