EAK hindamisprotseduuri juhendit täiendati asjakohaste viidetega ajavahemikul dets. 2017 - veebr. 2018 valminud valdkondlikele hindamisjuhistele EAK VJ1 - VJ9. Samuti kehtestati protseduur nn sleeping scope`i käsitlemiseks ja täiendati asutuses toimunud muudatuste käsitlemist akrediteerimisdokumentatsioonis. Muudatused on juhendi tekstis allajoonitud ja kajastuvad muudatuste tabelis. Vt "EAKJ2"