EAK hindamisprotseduuri juhendisse J2, EAK akrediteerimissümboli kasutamise korda J9, akrediteerimispersonali ohje protseduuri J10 ja paindliku akrediteerimisulatuse hindamise juhendisse J19 viidi hiljuti (sept./okt.) sisse rida täiendusi ja täpsustusi. Vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"