OECD tunnustas Eesti heade laboritavade (GLP) täitmise programmi ja EAK GLP-alase inspekteerimistegevuse vastavust rahvusvahelistele GLP põhimõtetele!

Vaata ka OECD kiri

Vaata ka pressiteadet Sotsiaalministeeriumi kodulehelt!