Sobivate rahvusvaheliste võrdluskatsetusprogrammide leidmiseks soovitame külastada regulaarselt vähemalt järgmisi aadresse: http://www.eptis.bam.de; http://www.DRRR.de; http://www.fapas.com; http://www.iisnl.com; http://www.slv.se/pt.