Sobivate rahvusvaheliste võrdluskatsetusprogrammide leidmiseks soovitame külastada regulaarselt vähemalt järgmisi aadresse: www.eptis.bam.de; www.fapas.com; www.iisnl.com; www.intercomparison.org (Põhja- ja Baltimaade võrdluskalibreerimiste projekt); www.slv.se/pt.