Eesti Standardikeskus (EVS) esitas standardi ISO 17025 "Üldnõuded katse-ja kalibreerimislaborite kompetentsusele" uusväljaande eestikeelse tõlkekavandi kommenteerimisele novembrikuu esimese EVS Teatajaga. Kommentaare ja ettepanekuid saab esitada kuni 1. detsembrini k.a. EVS-i poole pöördudes.