Standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele" uusväljaanne jõustus Eesti standardina detsembris 2017. Standard on eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega Eesti Standardikeskuse EVS Teataja 2017. aasta detsembrikuu numbris.