Hea laboritava nõudeid rakendatakse kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse mittekliinilisel uuringul laboris.
Hea laboritava nõuded ja kord on kehtestatud tervise- ja tööministri 17.12.2015 määrusega nr 62 ning hea laboritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuded ning kord tervise- ja tööministri 17.12.2015 määrusega nr 61.
Hea laboritava järgimise seire on laborite perioodiline inspekteerimine ja laborites tehtud uuringute audit eesmärgiga kontrollida hea laboritava nõuete järgimist.
Vastavalt Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud halduslepingule teostab hea laboritava (GLP) nõuetele vastavuse hindamist EAK. EAK viib oma GLP-alast tegevust läbi asjakohase tegevuskava alusel GLP tegevuskava.
Esimene GLP-nõuetele vastavuse hindamine EAK poolt toimus 2014.a. veebruaris ja asjakohane tunnistus väljastati 24.03.2014 (vt www.eak.ee/akrediteeritud/hea laboritavaga asutused).
EAK kontaktisik hea laboritava inspekteerimise küsimustes on peaassessor Maia Valm (maia@eak.ee).

OECD tunnustas Eesti heade laboritavade täitmise programmi ja EAK GLP-alase inspekteerimistegevuse vastavust rahvusvahelistele GLP põhimõtetele, vt "OECD kiri".

Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamise taotlemiseks tuleb täita asjakoane avaldus koos küsimustikuga (vt kiirmenüü/avaldus/Hea Laboritava) ja esitada need EAK-le. Hindamine viiakse läbi juhendi EAK J22-2017 kohaselt.