Tutvustus
Eesmärk ja ülesanded
  EAK põhikiri
  Õiguslik tagapõhi
Nõukogu
Nõukoda
  Liikmed
Tehnilised komiteed
Liikmelisus & EA MLA
Ajalugu
  Akrediteerimise ajalugu
  Akrediteerimine Eestis
Koolitus
Kus me asume
Personal
Juhtimissüsteem
Akrediteerimine
Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
Miks on akrediteerimine vajalik?
  Kasu tootjale-eksportijale
  Mida akrediteerimine annab riigile?
Kes akrediteerib?
  Kaua kehtib akrediteering?
Akrediteerimiskriteeriumid
Mõõtja erialase pädevuse hindamine
Hea Laboritava nõuetele vastavuse hindamine
Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
Hinnakiri
Taotlemine
Taotlus
  Katselaborid
  Kalibreerimislaborid
  Meditsiinilaborid
  Inspekteerimisasutused
  Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
  Toote sertifitseerimisasutused
  Isikusertifitseerimisasutused
  Erialaselt pädevad
  Tasemekatsete korraldajad
  Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
  Hea Laboritava
Juhendmaterjalid
Standardid
EA juhendmaterjalid
EAK juhendid
EV õigusaktid
Akrediteeritud asutused/Pädevad mõõtjad
Hea laboritavaga asutused [GLP]
Võrdluskatsete korraldajad
KHG - tõendajad
Katselaborid
Kalibreerimislaborid
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
Isikute sertifitseerimisasutused
Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused
Erialaselt pädevad mõõtjad
EMAS - tõendajad
Uudised
Uudised
  Assessorite täiendõppepäev
  Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
  Õppepäev sõidukite tehnokontrolli läbiviijatele
  EAK juhendid revideeritud!
  Assessorite täiendõppepäev 2014
  Tähelepanu: kliendipäev!
  Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
  Uus taatluskohustuslike mõõtevahendite nimistu!
  Info EA MLA liikmete kohta paremini kättesaaadav!
  EAK uus üleminekujuhis
  EA-poolne hindamine läbitud!
  Assessorite õppepäev!
  EAK aastaaruanne 2015
  Akrediteeritavad tegevused määratletud
  EAK juhendite muudatustest
  NB! "Blue Guide" uuendatud!
  Ilmus "Infoleht" nr 16!
  EAK kliendipäev
  EAK uus struktuur
  EAK aastaaruanne 2014
  Ventilatsiooni ja mikrokliima võrdlusmõõtmised!
  EAK aastaaruanne 2013
  Ilmus EAK Infoleht nr 15!
  NB! Uued üleminekujuhendid ÜJ2, ÜJ3 ja ÜJ4!
  Tähelepanu: EAK teenuste uus hinnakiri!
  Tähelepanu keemialaborid!
  EA-poolse hindamise tulemused
  Esimene GLP hindamine teostatud!
  Tähelepanu: revideeritud akrediteerimisnõuded!
  Juhendi J9 uusväljaanne kinnitatud!
Võrdluskatsed
  EAK koordineeritavad võrdluskatsed
KKK