EMAS - tõendajad Katselaborid
Kalibreerimislaborid Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused Isikute sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused Erialaselt pädevad mõõtjad
Pädevuskatsete korraldajad KHG - tõendajad
Meditsiinilaborid Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused