EAK juhendid Teavitatud asutuste akrediteerimise juhendmaterjalid
Standardid EV õigusaktid
EA, IAF ja ILAC juhendid