The Hope Distillery OÜ
Registrikood: 16089137
Tunnistuse nr. E316
Tunnistuse kuupäev: 09.06.2021
Tunnistus kehtib kuni: 08.06.2023

Kontaktandmed
Aadress Lagle 7, Kuressaare, 93810 Saare maakond
Kontaktisik Steen Lerche-Jensen
Telefon
Faks
E-post steen@kitsune.no

Pädevusala üldiseloomustus
Aktsiisikaubana alkoholi koguse ja etanooli sisalduse mõõtmised

Täpne pädevusulatus