B.E.I. Survey OÜ
Registrikood: 10614699
Tunnistuse nr. E302
Tunnistuse kuupäev: 04.06.2022
Tunnistus kehtib kuni: 03.06.2024

Kontaktandmed
Aadress Kuldnoka 14-13, Tallinn, Harju maakond
Kontaktisik Aleksei Vaiser
Telefon +372 56463288
Faks
E-post beisurvey@beisurvey.ee

Pädevusala üldiseloomustus
Tollialaste õigusaktide alusel tehtud kaubakoguste mõõtmine

Täpne pädevusulatus