Elektrikontrolli Teenused OÜ
Registrikood: 12197611
Tunnistuse nr. E212
Tunnistuse kuupäev: 27.02.2022
Tunnistus kehtib kuni: 26.02.2024

Kontaktandmed
Aadress Härjapea 19, 10320 Tallinn
Kontaktisik Juhan Sein
Telefon 5179394
Faks
E-post elektrikontroll@gmail.com

Pädevusala üldiseloomustus
Elektripaigladiste auditi aluseks olevad mõõtmised

Täpne pädevusulatus
E212