Eastman Specialties OÜ
Registrikood: 10245748
Tunnistuse nr. E254
Tunnistuse kuupäev: 20.04.2019
Tunnistus kehtib kuni: 19.04.2021

Kontaktandmed
Aadress Uus Tehase 8, Kohtla-Järve 30328
Kontaktisik Anu Kaukes
Telefon 3 325 900
Faks 3 325 953
E-post kjinfo@eastman.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Energia aktsiisivabastuse luba omava kütuse käitlejana tolueeni koguse mõõtmine

Täpne akrediteerimisala