Nomine Consult OÜ
Registrikood: 14232790
Tunnistuse nr. V002
Tunnistuse kuupäev: 05.06.2019
Tunnistus kehtib kuni: 16.03.2022

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 21/4, Tallinn 12618
Kontaktisik Katrin Keis
Telefon 6 053 150
Faks 6 053 155
E-post info.ee@nomineconsult.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine Eestis ja Leedus

Täpne akrediteerimisala
V002