T.I.S. International OÜ
Registrikood: 11552719
Tunnistuse nr. L229
Tunnistuse kuupäev: 28.02.2020
Tunnistus kehtib kuni: 01.03.2025

Kontaktandmed
Aadress Maleva 2D Tallinn 11711
Kontaktisik Vladislav Issajev
Telefon 5 268 501
Faks 6 817 020
E-post isaev@ndt.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Metallide keevisõmbluste purustav ja mittepurustav katsetamine

Täpne akrediteerimisala
L229