Melte OÜ
Registrikood: 10490212
Tunnistuse nr. I056
Tunnistuse kuupäev: 19.12.2017
Tunnistus kehtib kuni: 18.12.2022

Kontaktandmed
Aadress Kanali tee 6, Tallinn 10112
Kontaktisik Aksel Luige
Telefon 501 3251
Faks 640 3770
E-post aluige@hot.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste audit (tüüp C)

Täpne akrediteerimisala
I056