Kohimo AS Katselabor
Registrikood: 10048137
Tunnistuse nr. L014
Tunnistuse kuupäev: 05.12.2018
Tunnistus kehtib kuni: 26.09.2022

Kontaktandmed
Aadress Punane 24 Tallinn 13619
Kontaktisik Valeri Repitšev
Telefon 606 4828
Faks 606 4804
E-post kl@kohimo.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Metallide keevisliidete mittepurustav katsetamine

Täpne akrediteerimisala
L014