Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja Metroloogia Katselabor
Registrikood: 74000323
Tunnistuse nr. L027
Tunnistuse kuupäev: 12.08.2020
Tunnistus kehtib kuni: 11.08.2025

Kontaktandmed
Aadress Ehitajate tee 5, Tallinn 19086
Kontaktisik Liisa Kurissoo
Telefon 6203341
Faks 6 203 196
E-post liisa.kurissoo@taltech.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
purustavad ja füüsikalis-keemilised katsed

Täpne akrediteerimisala
L027