EAK hindamisprotseduuri juhendit täiendati asjakohaste viidetega ajavahemikul dets. 2017 - veebr. 2018 valminud valdkondlikele hindamisjuhistele EAK VJ1 - VJ9. Samuti kehtestati protseduur nn sleeping scope`i käsitlemiseks ja täiendati asutuses toimunud muudatuste käsitlemist akrediteerimisdokumentatsioonis. Muudatused on juhendi tekstis allajoonitud ja kajastuvad muudatuste tabelis. Vt "EAKJ2"

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee