Austatud kliendid! Teavitame kahe EAK juhendi revideeritud versiooni kinnitamisest 8. mail 2017:
1) EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" - täiendati mh oluliselt juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste tegevust reguleerivate juhendmaterjalide nimistut ja lisati erisäte (ptk 9) teavitamist taotlevate vastavushindamisasutuste hindamise kohta, kõik muudatused kajastuvad muudatuste lehel ja on juhendi tekstis allajoonitud; vt: "EAK akrediteerimiskriteeriumid".

2) EAK VJ17-2 "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis" viidi kooskõlla õigusaktide ja juhenddokumentide muudatustega; vt: "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis".
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee