Mõõteseaduse ja EAK akrediteerimiskriteeriumite kohaselt peavad nii akrediteeritud kui mõõtja pädevustõendust omavad laborid/mõõtefirmad perioodiliselt osalema oma akrediteerimis- või pädevusulatusse kuuluvate mõõtmiste osas korraldatavates võrdlusmõõtmistes. Võimaldamaks Eesti laboritel osaleda vajalikes võrdlustes, korraldab Tartu Ülikooli Katsekoda (kontaktisik Martin Vilbaste, tel 7376034, e-post martin.vilbaste@ut.ee) ajavahemikul jaanuar-märts 2017 ventilatsiooni ja mikrokliima parameetrite võrdlusmõõtmised. Täpsem informatsioon võrdluste korraldamise kohta on toodud kirjas, mille avamiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.

"Võrdlusmõõtmise korraldus"  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee