EMAS - tõendajad Katselaborid
Kalibreerimislaborid Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused Isikute sertifitseerimisasutused
Inspekteerimisasutused Erialaselt pädevad mõõtjad
Pädevuskatsete korraldajad KHG - tõendajad
Hea laboritavaga asutused [GLP] Meditsiinilaborid











  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee